Word takker

Meer Informatie over TAK officials (TAK)

Zwemwedstrijden zijn enkel mogelijk dankzij de inzet van een heleboel vrijwilligers waaronder officials (TAKkers).

KAZS official voor zwemmerwedstijden

Zoals je misschien reeds weet staat “TAK” voor Tijdopnemer - Aankomstrechter - Keerpuntrechter, ook wel “officials” genoemd. Dit zijn de mensen in hun witte outfits die je bij wedstrijden rond het zwembad ziet. Elke club die zwemmers inschrijft voor een wedstrijd, is verplicht om officials (TAK-kers) te leveren. Het verplichte aantal hangt af van het aantal ingeschreven zwemmers (vanaf 3 zwemmers: 1 TAKker, vanaf 10 zwemmers: 2, vanaf 20 zwemmers: 3, … ).

Om onze zwemmers de kans te geven om deel te nemen aan wedstrijden moet ook onze club TAKkers afvaardigen. Hiervoor doen wij beroep op vrijwilligers, net als alle andere clubs. Dit zijn veelal ouders van zwemmers die hiervoor een stukje van hun vrije tijd opofferen.

Omdat elk jaar het TAK-team een beetje uitgedund wordt (bv. ouders van zwemmers die stoppen), zoekt onze club steeds nieuwe vrijwilligers om de huidige TAK-ploeg aan te vullen. Op die manier kunnen de zwemmers ook in de toekomst blijven deelnemen aan wedstrijden. Ook vrijwilligers voor andere taken zijn altijd zeer welkom.

We willen dan ook een warme oproep doen aan iedereen die graag wil meewerken aan het mogelijk maken van de zwemcompetitie. Als official kan je het zwemgebeuren in de frontstage volgen en word je ingewijd in de finesses van de zwemsport. De extra tijdsinvestering is beperkt, aangezien je enkel voorgesteld wordt als TAK-ker voor de wedstrijden waar je kind aan deelneemt. Er is slechts een beperkte inspanning nodig vooraleer je jezelf official kan noemen. Er is een theoretische opleiding die twee avonden duurt, de tweede avond is er een examen over de amper acht pagina’s leerstof. Daarna volgen twee wedstrijden stage en twee wedstrijden examen. Uiteindelijk word je de trotse bezitter van het official boekje en kan je ‘voor echt’ meedoen.

Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Ricquier Nico  nico.h.ricquier@telenet.be